Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Bảy, 21/09/2019 - 09:40:18
Tuần 74-75

  Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)  

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-09-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

30-09-2019

Tâm lý khách hàng  (1)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

25-09-2019

TK giao diện website (6)

GV: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Lịch thiệp cho TT trung tâm

CL8, Lầu 9

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

02-10-2019

TK giao diện website (8)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

27-09-2019

TK giao diện website (7)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

04-10-2019

TK giao diện website (9)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

   Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-09-2019

TK giao diện website (9)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8,lầu 9

 

THỨ HAI

30-09-2019

TK giao diện website (11)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8,lầu 9

THỨ TƯ

25-09-2019

TK Lịch thiệp (1)

GV: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL8,lầu 9

 

THỨ TƯ

02-10-2019

TK Lịch thiệp (2)

GV: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL8,lầu 9

THỨ SÁU

27-09-2019

TK giao diện website (10)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8,lầu 9

 

THỨ SÁU

04-10-2019

TK giao diện website (12)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8,lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.