Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Bảy, 27/07/2019 - 14:50:45
Tuần 66-67

Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)  

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-07-2019

Brochure,catalogue (7)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

05-08-2019

Tạp chí (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

31-07-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

07-08-2019

Copywrite (2)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

Nộp bài Brochure,catalogue cho TT trung tâm

CL8, Lầu 9

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ SÁU

02-08-2019

Copywrite (1)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

09-08-2019

Copywrite (3)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

 

Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-07-2019

Thiết kế Bao bì (7)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8, lầu 9

 

THỨ HAI

05-08-2019

Thiết kế Bao bì (9)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8, lầu 9

THỨ TƯ

31-07-2019

Thiết kế Bao bì (8)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8, lầu 9

 

THỨ TƯ

07-08-2019

Tâm Lý khách hàng (2)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, lầu 9

THỨ SÁU

02-08-2019

Tâm Lý khách hàng  (1)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, lầu 9

 

THỨ SÁU

09-08-2019

Tâm Lý khách hàng (3)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.