Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 22/06/2019 - 14:46:23
Tuần 61-62

   Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-06-2019

Bao bì (7)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài poster cho TT trung tâm

CL8,Lầu 9

Sau 11g bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ HAI

01-07-2019

Nghỉ hè

 

THỨ TƯ

26-06-2019

Bao bì (8)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

03-07-2019

Nghỉ hè

 

THỨ SÁU

28-06-2019

Bao bì (9)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

05-07-2019

Nghỉ hè

 

  

   Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-06-2019

Brochure,catalogue (6)

GV: Trần Thanh Hùng

CL7, lầu 9

 

THỨ HAI

01-07-2019

Nghỉ hè

 

THỨ TƯ

26-06-2019

Brochure,catalogue (7)

GV: Trần Thanh Hùng

CL7, lầu 9

 

THỨ TƯ

03-07-2019

Nghỉ hè

 

THỨ SÁU

28-06-2019

Nghỉ hè

 

 

THỨ SÁU

05-07-2019

Nghỉ hè

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.