Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Bảy, 10/08/2019 - 11:08:06
Tuần 68-69

   Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)  

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-08-2019

Copywrite (4)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

19-08-2019

Tạp chí (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài Copywrite cho TT trung tâm.

CL8, Lầu 9

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ TƯ

14-08-2019

Tạp chí (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-08-2019

Tạp chí (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

16-08-2019

Tạp chí (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

23-08-2019

Tạp chí (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9


Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-08-2019

Tâm Lý Khách Hàng (4)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, lầu 9

 

THỨ HAI

19-08-2019

Tạp chí  (3)

Gv: ThS.Trần Thanh Hùng

Nộp bài Tâm lý khách hàng cho TT trung tâm

CL8,lầu9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

14-08-2019

Tạp chí  (1)

Gv: ThS.Trần Thanh Hùng

CL8, lầu 9

 

THỨ TƯ

21-08-2019

Tạp chí  (4)

Gv: ThS.Trần Thanh Hùng

CL8, lầu 9

THỨ SÁU

16-08-2019

Tạp chí  (2)

Gv: ThS.Trần Thanh Hùng

CL8, lầu 9

 

THỨ SÁU

23-08-2019

Tạp chí  (5)

Gv: ThS.Trần Thanh Hùng

CL8, lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.