Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 4 năm 2017
(17/04/2017 - 15:26:17)
(21 lượt xem)

Nội dung sách gồm: Làng Đào Động có đền Đồng Bằng một trung tâm tín ngưỡng dân gian, Đào Động làng văn hóa dân gian đặc sắc, Lễ hội dân gian ở làng Đào Đồng.


(17/04/2017 - 15:20:43)
(20 lượt xem)

Nội dung sách gồm: Văn hóa dân gian của người Việt ở Quảng Ngãi, văn hóa dân gian của người H're ở Quảng Ngãi, văn hóa dân gian của người Cor ở Quảng Ngãi, VHDG của người Cà Dong ở Quảng Ngãi.

(11/04/2017 - 09:44:07)
(37 lượt xem)

Nội dung gồm: Tổng quan về nhiếp ảnh, máy ảnh, Ống kính & Đèn chớp điện tử (Flash), ánh sáng & bố cục, các thể loại ảnh, kỹ thuật chụp ảnh - Thực hành.

(11/04/2017 - 09:39:20)
(28 lượt xem)

Nội dung gồm: Tổng quan về chạm nổi sáng tác, qui trình thực hiện bài bố cục chạm nổi sáng tác. Các bài học thực hành chạm nổi sáng tác năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba và năm thứ tư điêu khắc.

(07/04/2017 - 13:29:11)
(46 lượt xem)

Nội dung gồm: Hình tượng Bác Hồ đối với Văn nghệ sĩ, tranh cổ động Việt Nam và các sáng tác đề tài Bác Hồ của họa sĩ Trần Mai, bài học từ nghiên cứu và việc vận dụng vào học tập và sáng tác của bản thân.

(07/04/2017 - 12:14:13)
(47 lượt xem)
Nội dung gồm: Tổng quan về kỹ thuật chất liệu và ngôn ngữ tạo hình của tranh in, kết quả thực nghiệm về kỹ thuật chất liệu và ngôn ngữ tạo hình tranh in tại khoa đồ họa trường ĐH. Mỹ thuật TP.HCM, nhận định về mối quan hệ giữa các kỹ thuật chất liệu tranh in và ứng dụng vào sáng tác, bài học tại khoa đồ họa trường ĐH. Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.