Hôm nay, Thứ Hai ngày 27 tháng 3 năm 2017
(20/02/2017 - 15:20:04)
(85 lượt xem)

Ngoài lời nói đầu và Thư mục tài liệu nghiên cứu về văn hóa Óc Eo ở An Giang, gồm 5 phần chính sau: Bối cảnh chung, lịch sử nghiên cứu, những kết quả khảo cổ. Về văn hóa Óc Eo và Phù Nam, Vấn đề bảo tồn và phát huy.

(20/02/2017 - 14:03:18)
(79 lượt xem)
Giáo trình được xây dựng trên nền tảng lý thuyết dân tộc học. Gồm các nội dung chính sau: Dân tộc và dân tộc học với văn hóa nghệ thuật và văn hóa học, Nghệ thuật học. Cơ sở bản sắc dân tộc Việt Nam trong lịch sử và trong văn hóa nghệ thuật truyền thống. Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong hoạt động văn hóa nghệ thuật đương đại.
(20/02/2017 - 13:46:39)
(98 lượt xem)

Giáo trình bao gồm các nội dung sau: Tổng quan về bao bì, khái quát về thiết kế bao bì, thiết kế cấu trúc bao bì, thiết kế đồ họa bao bì sản phẩm.

(20/02/2017 - 13:38:28)
(83 lượt xem)

Tài liệu gồm các nội dung sau: Tổng quan về xã hội học nghệ thuật, một số vấn đề lý thuyết trong xã hội học nghệ thuật, một số vấn đề phương pháp trong xã hội học nghệ thuật. Phân tích một số vấn đề nghệ thuật Việt Nam: Tiếp cận từ cách nhìn xã hội học nghệ thuật.

(17/02/2017 - 14:07:44)
(78 lượt xem)

Đề tài được thực hiện để trả lời các câu hỏi sau: Lợi ích của việc học nhóm "Thuyết trình bản tin tiếng Anh" khi dạy nói trong lớp học đông học viên ở ĐH Mỹ Thuật TP. HCM?. Tại sao học nhóm thúc đẩy quá trình dạy nói và học tập trong lớp học đông học viên?

(17/02/2017 - 13:43:16)
(83 lượt xem)

Nội dung gồm: Những vấn đề chung về Văn hóa Phật giáo của người Khmer ở Sóc Trăng, Nghệ thuật trang trí hoa văn dây leo. Các giải pháp, kiến nghị bảo tồn và phát huy giá trị hoa văn Phnites của người Khmer tỉnh Sóc Trăng.

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.