Hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm 2020
(26/11/2019 - 09:38:04)
(223 lượt xem)
Trình bày những vấn đề của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số: Hạ tầng số và an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, đô thị thông minh, nguồn nhân lực số và kỹ năng lao động mới, khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số doanh nghiệp.
(26/11/2019 - 09:23:01)
(221 lượt xem)
Nội dung: Giới thiệu một số họa sĩ tiêu biểu cho thế hệ 8X của Mỹ thuật Việt Nam đương đại.
(26/11/2019 - 09:19:43)
(203 lượt xem)
Nội dung gồm 13 chương - Trang phục - Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam
(26/11/2019 - 09:16:35)
(191 lượt xem)

Nội dung gồm 3 chương: Chương 1: Khái quát về sự hình thành và phát triển của Đình làng Việt Nam; Chương 2: Nghệ thuật kiến trúc Đình làng; Chương 3: Chạm khắc ở Đình làng

(26/11/2019 - 09:13:17)
(209 lượt xem)

Nội dung gồm 2 phần: Phần 1: Biểu tượng văn hóa nghệ thuật của cư dân Hà Nội thời Tiền sử và Sơ sử. Phần 2: Biểu tượng văn hóa Nghệ thuật của cư dân Hà Nội dưới thời quân chủ dân tộc

(26/11/2019 - 09:09:52)
(245 lượt xem)
Lịch sử nghệ thuật, và có Mỹ học, hai lĩnh vực riêng biệt rõ ràng, không liên hệ gì với nhau. Một bên là những tác phẩm nghệ thuật, bên kia là tìm kiếm lẽ sống của chúng
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.