Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
(31/05/2024 - 16:33:46)
(61 lượt xem)
Trình bày sơ lược về kỹ thuật vẽ sơn dầu, lịch sử và các cột mốc trong lịch sử hội hoạ sơn dầu, vật liệu vẽ sơn dầu (vật liệu đỡ, màu, bút vẽ...), quy định về an toàn ánh sáng trong studio đóng gói tranh sơn dầu, bảo quản tranh sơn dầu và các kỹ thuật cổ điển vẽ sơn dầu.
(31/05/2024 - 16:29:40)
(63 lượt xem)

Nội dung sách gồm 3 chương: Lý thuyết cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học - Phân loại và phương pháp nghiên cứu khoa học văn hóa nghệ thuật - Quy trình nghiên cứu khoa học văn hóa nghệ thuật.

(24/05/2024 - 16:53:24)
(100 lượt xem)
Trình bày những kiến thức chung về mỹ thuật cơ bản. Quy trình sáng tác một chi tiết trang trí, lý thuyết màu sắc; lí thuyết bài trang trí ứng dụng trên mặt phẳng; bố cục tranh, sự hình thành và phát triển của nền mỹ thuật Việt Nam và thế giới.
(24/05/2024 - 16:50:40)
(112 lượt xem)

Nội dung sách gồm 4 chương: Tổng quan về thiết kế tương tác - Nghệ thuật thiết kế tương tác - Nghệ thuật thiết kế giao diện người dùng - Ứng dụng thiết kế trên các phương tiện tương tác

(24/05/2024 - 16:45:56)
(90 lượt xem)

Nội dung sách gồm 4 phần: Nghệ thuật đồ họa và những vấn đề có liên quan - Nghệ thuật thiết kế đồ họa và các vấn đề có liên quan - Phần 3: Những vấn đề thời đại về sự xuất hiện của AI (Artificial Intelligene), trí tuệ nhân tạo qua các bài viết - Phần 4: Giáo trình giảng dạy về thiết kế đồ họa và các minh họa cho bài giảng.


(24/05/2024 - 16:42:58)
(104 lượt xem)

Nội dung sách gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về thiết kế đồ họa TP.HCM; Chương 2: Thực trạng hoạt động thiết kế đồ họa tại TP.HCM giai đoạn 1986 đến 2019; Chương 3: Đặc trưng, Xu hướng và giải pháp phát triển thiết kế đồ họa tại TP. HCM.

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.