Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020
Thứ Sáu, 12/04/2019 - 12:04:34
Tuần 51 - 52

Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-04-2019

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

 

THỨ HAI

22-04-2019

Kỹ thuật in (8)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

17-04-2019

Kỹ thuật in (6)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài Typo cho TT trung tâm

CL10, Lầu 9

Sau 11g bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

24-04-2019

TK hệ thống CIP (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

19-04-2019

Kỹ thuật in (7)

Gv: ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

26-04-2019

TK hệ thống CIP (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

  

Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-04-2019

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

 

THỨ HAI

22-04-2019

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

17-04-2019

CIP (5)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL9, Lầu 9

THỨ TƯ

24-04-2019

CIP (6)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Nộp bài Typo cho TT trung tâm

CL9, Lầu 9

Sau 20g30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ SÁU

19-04-2019

 Lớp nghỉ

CL9, Lầu 9

THỨ SÁU

26-04-2019

Kỹ thuật in (2)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL9, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.