Hôm nay, Thứ Năm ngày 4 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 25/05/2019 - 14:47:14
Tuần 57 - 58

Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-05-2019

TK Porter (3)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

CL8,Lầu9

THỨ HAI

03-06-2019

TK Porter (6)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

CL8,Lầu9

THỨ TƯ

29-05-2019

TK Porter (4)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu9

THỨ TƯ

05-06-2019

TK Porter (7)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài CIP cho TT trung tâm

CL8,Lầu9

Sau 11g bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ SÁU

31-05-2019

TK Porter (5)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu9

THỨ SÁU

07-06-2019

Bao bì (1)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8,Lầu9

  

Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-05-2019

TK Porter (1)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

CL7,Lầu 9

 

THỨ HAI

03-06-2019

TK Porter (4)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

CL7,Lầu 9

THỨ TƯ

29-05-2019

TK Porter (2)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

CL7,Lầu 9

 

THỨ TƯ

05-06-2019

TK Porter (5)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

CL7,Lầu 9

THỨ SÁU

31-05-2019

TK Porter (3)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài CIP cho TT trung tâm

CL7,Lầu 9

Sau 20g30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ SÁU

07-06-2019

TK Porter (6)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

CL7,Lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.