Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020
Thứ Bảy, 30/03/2019 - 13:28:27
Tuần 49 - 50

Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-04-2019

Typography (10)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

08-04-2019

Kỹ thuật in (3)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

03-04-2019

Kỹ thuật in (1)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

10-04-2019

Kỹ thuật in (4)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

05-04-2019

Kỹ thuật in (2)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

12-04-2019

Kỹ thuật in (5)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

  

Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-04-2019

CIP (1)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL9, Lầu 9

 

THỨ HAI

08-04-2019

CIP (3)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL9, Lầu 9

THỨ TƯ

03-04-2019

CIP (2)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL9, Lầu 9

 

THỨ TƯ

10-04-2019

CIP (4)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL9, Lầu 9

THỨ SÁU

05-04-2019

Typography (10)

GV: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL9, Lầu 9

 

THỨ SÁU

12-04-2019

Kỹ thuật in (1)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

 CL9, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.