Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Bảy, 24/08/2019 - 15:03:41
Tuần 70-71

   Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)  

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-08-2019

Tạp chí (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

02-09-2019

Nghỉ  lễ 2/9

 

THỨ TƯ

28-08-2019

TK Lịch thiệp  (1)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

04-09-2019

TK giao diện website (1)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

30-08-2019

TK Lịch thiệp  (2)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

06-09-2019

TK Lịch thiệp  (3)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL8, Lầu 9

 

   Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-08-2019

Tạp chí  (5)

Gv: ThS.Trần Thanh Hùng

CL8, lầu 9

 

THỨ HAI

02-09-2019

Nghỉ lễ 2/9

 

THỨ TƯ

28-08-2019

Tạp chí  (6)

Gv: ThS.Trần Thanh Hùng

CL8, lầu 9

 

THỨ TƯ

04-09-2019

TK giao diện website (1)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8, lầu 9

THỨ SÁU

30-08-2019

Tạp chí  (7)

Gv: ThS.Trần Thanh Hùng

CL8, lầu 9

 

THỨ SÁU

06-09-2019

TK giao diện website (2)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8, lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.