Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 12/07/2019 - 11:00:41
Tuần 64- 65

   Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-07-2019

Brochure,catalogue (1)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

22-07-2019

Brochure,catalogue (4)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

17-07-2019

Brochure,catalogue (2)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-07-2019

Brochure,catalogue (5)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

19-07-2019

Brochure,catalogue (3)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-07-2019

Brochure,catalogue (6)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

    Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-07-2019

Thiết kế Bao bì (1)

GV:ThS.NguyễnThị Bạch Yến

CL8,  lầu  9

 

THỨ HAI

22-07-2019

Thiết kế Bao bì (4)

Gv: ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8, lầu 9

THỨ TƯ

17-07-2019

Thiết kế Bao bì (2)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

nộpbàiBrochure,catalogue cho TT trung tâm

CL8, lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp coi như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

24-07-2019

Thiết kế Bao bì (5)

Gv:ThS.Nguyễn ThịBạch Yến

CL8, lầu 9

THỨ SÁU

19-07-2019

Thiết kế Bao bì (3)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8, lầu 9

 

THỨ SÁU

26-07-2019

Thiết kế Bao bì (6)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.