Hôm nay, Thứ Năm ngày 4 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 08/06/2019 - 12:00:45
Tuần 59 - 60

Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-06-2019

Bao bì (2)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

17-06-2019

Bao bì (4)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

12-06-2019

Bao bì (3)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

19-06-2019

Bao bì (5)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

14-06-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

21-06-2019

Bao bì (6)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8, Lầu 9

  

Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-06-2019

TK Porter (7)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

CL7, Lầu 9

 

THỨ HAI

17-06-2019

TK Brochure,catalogue (3)

Gv: ThS. Trần Thanh Hùng

CL7, Lầu 9

THỨ TƯ

12-06-2019

TK Brochure,catalogue (1)

Gv: ThS. Trần Thanh Hùng

CL7, Lầu 9

 

THỨ TƯ

19-06-2019

TK Brochure,catalogue (4)

Gv: ThS. Trần Thanh Hùng

CL7, Lầu 9

THỨ SÁU

14-06-2019

TK Brochure,catalogue (2)

Gv: ThS. Trần Thanh Hùng

CL7, Lầu 9

 

THỨ SÁU

21-06-2019

TK Brochure,catalogue (5)

Gv: ThS. Trần Thanh Hùng

Nộp bài Poster cho TT trung tâm

CL7, Lầu 9

Sau 20g30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.