Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 1 năm 2020
Thứ Bảy, 11/05/2019 - 14:55:52
Tuần 55 - 56

Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-05-2019

TK hệ thống CIP (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

THỨ HAI

20-05-2019

TK hệ thống CIP (9)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

15-05-2019

TK hệ thống CIP (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

22-05-2019

TK Porter (1)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

17-05-2019

TK hệ thống CIP (8)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

24-05-2019

TK Porter (2)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

  

Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-05-2019

Kỹ thuật in (5)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL9, Lầu 9

 

THỨ HAI

20-05-2019

Kỹ thuật in (7)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL7, Lầu 9

THỨ TƯ

15-05-2019

CIP (9)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL9, Lầu 9

 

THỨ TƯ

22-05-2019

Kỹ thuật in (8)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL7, Lầu 9

THỨ SÁU

17-05-2019

Kỹ thuật in (6)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL9, Lầu 9

 

THỨ SÁU

24-05-2019

TK Porter (1)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

CL7, Lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.