Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 11/06/2010 - 09:41:27
(60480 lượt xem)
BAN GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRUNG TÂM

 

  1. Ban giảng viên                                                                                               

TT

HỌ & TÊN

HỌC VỊ

ĐANG GIẢNG DẠY

1

Thầy Đỗ Văn Dũng

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

2

 Thầy Bùi Hải Châu

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

3

Thầy Nguyễn Khắc Huynh

Cử nhân Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

4

Thầy Bạch Huyền Linh

Cử nhân Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

5

Thầy Nguyễn Long

Cử nhân Mỹ thuật (cao học)

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

6

Thầy Mai Xuân Hưng

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

7

Thầy Văn Thế Nguyên

Cử nhân Cao Đẳng Nhiếp Ảnh

Giảng viên trường CĐ VHNT

8

Thầy Lê Hoàng Nam

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

 9

 Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Cử nhân Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

10

Thầy Trần Quốc Tuấn

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

11

Đỗ Trần Ngọc Anh

Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh - Cử nhân Sư Phạm Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

12

Lê Diễm Hạnh

Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh – Cử nhân Sư Phạm Mỹ Thuật

Giảng viên Polyart

13

Thầy Nguyễn Quyết Định

Cử nhân Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

15

Thầy Nguyễn Trung Khánh

Cử nhân Maketing

Giảng viên Polyart

16

Thầy Nguyễn Thành Danh

Cử nhân Mỹ Thuật

Giảng viên Đào tạo Ct GlassEgg

17

Nguyễn Thị Kim Quyên

Cử nhân Mỹ Thuật

Giảng viên Đào tạo Ct GlassEgg

18

Thầy Trần Thanh Hùng

Cử nhân Mỹ thuật (cao học)

Giảng viên Polyart

19

Nguyễn Thị Bạch Yến

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

20

Thầy Trần Minh Luân

Cử nhân Sư Phạm Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

21

Thầy Phạm Ngọc Thanh Tân

Cử nhân Mỹ Thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

22

Thầy Lai Văn Đồng

Cử nhân Công Nghệ Thông Tin

Giảng viên Polyart

23

Lê Thị Bích Loan

Thạc sĩ Mỹ thuật

Trợ lý GĐ-Ct in ấn sản xuất bao bì Tăng Phú

24

Nguyễn Phương Thảo

Cử nhân Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

25

Thầy Lê Việt Hùng

Cử nhân Tin Học

Giảng viên Polyart

26

Thầy Bùi Anh Bảo

Cử nhân Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

27

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Kiến Trúc

28

Thầy Nguyễn Đức Sơn

Tiến Sĩ Mỹ thuật 

Giảng viên Đại học Green Witch

29

Thầy Lê Bật Thăng

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

30

Đỗ Thị Khang Thành

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

31

Trần Mai Khánh Linh

Cử nhân Sư Phạm Kỹ Thuật

Gám Đốc điều hành Ct TKQC in ấn AVT

32

Thầy Tô Huỳnh Bảo Minh

Cử nhân Công Nghệ Thông Tin

Giảng viên Polyart

33

Thầy Nguyễn Phương Nam

Cử nhân CNTT (Cao học)

Giảng viên Polyart

34

Trần Thị Thanh Hằng

Cử nhân CNTT

Giảng viên Polyart

35

Thầy Đặng Minh Thế

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

36

Thầy Lê Phi Hùng

Cử nhân Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

37

Thầy Phan Vũ Linh

Cử nhân Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

 38  Thầy Nguyễn Văn Thịnh  Cử nhân Mỹ thuật  Giảng viên Polyart
 39  Thầy Nguyễn Phúc Thịnh  Cử nhân Mỹ thuật  Giảng viên Polyart
 40  Cô Võ Thị Khương Thảo  Cử nhân Mỹ thuật  Giảng viên Polyart
 41  Thầy Lê Minh Thành  Cử nhân Mỹ thuật  Giảng viên Polyart
 42  Thầy Lê Minh  Cử nhân Mỹ thuật  Giảng viên Polyart
 43 Nguyễn Thị Bảo Khanh  Cử nhân Mỹ thuật  Giảng viên Polyart
 44 Thầy Huỳnh Lê Chung  Cử nhân Mỹ thuật  Giảng viên Polyart
45 Thầy Lê Hoàng Vũ Cử nhân Mỹ thuật Giảng viên Polyart
 46  Thầy Biện Xuân Trường  Cử nhân Mỹ thuật  Giảng viên Polyart

 

  1. Cán bộ, công nhân viên Trung tâm:

1. Cán bộ quản lý:

PGS.TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu Trưởng – Phụ trách Trung Tâm

THs. Ngô Việt Hùng - Chủ Tịch Hội Đồng Trường Cố vấn Trung tâm

TS. Đỗ Văn Dũng - Hiệu Phó - Cố vấn Trung tâm

THs. Lê Văn Duẩn - Hiệu Phó Cố vấn Trung tâm

Ths. Nguyễn Hồng Dương – Giám đốc Trung tâm

Ts. Phạm Như Linh – Phó giám đốc Trung tâm

2. Bộ phận Đào Tạo:

CN. Lê Thị Hà

TC. Kiều Thị Sáu

CN. Châu Thị Bích Hồng

CN. Hoàng Khánh Ly

3. Bộ phận Thông Tin Thư viện:

CN. Đặng Thanh Quyên 

CĐ. Lại Thị Diệu Uyên

CN. Nguyễn Minh Đạt

Ths. Trần Kim Chi

CN. Phạm Xuân Bách

4. Bộ phận bảo vệ:

      Ông. Hồ Văn Tư

      Ông. Đào Văn Bá

5. Bộ phận IT:

CN. Nguyễn Anh Minh -Trưởng bộ phận

CN. Phan Hoàng Sơn

CN. Phạm Hoàng Huy

 


 

 

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.