Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Sáu, 11/06/2010 - 09:41:27
(69653 lượt xem)
BAN GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRUNG TÂM

 

  1. Ban giảng viên                                                                                               

TT

HỌ & TÊN

HỌC VỊ

ĐANG GIẢNG DẠY

1

Thầy Đỗ Văn Dũng

Tiến sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

2

Cô Nguyễn Hồng Ngọc

Tiến sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

3

Thầy Nguyễn Đức Sơn

Tiến sỹ Mỹ thuật

Giảng viên Đại học Greenwwich

4

 Phạm Như Linh

Tiến sỹ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

5

Thầy Bạch Huyền Linh

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

6

Thầy Phan Vũ Linh

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

7

Thầy Nguyễn Duy Du

Thạc sĩ  Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

8

 Đỗ Trần Ngọc Anh

Thạc sĩ  Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

9

Thầy Nguyễn Quyết Định

Cử nhân Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

10

 Lê Phương Thảo

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

11

Thầy Nguyễn Khắc Huynh

Cử nhân Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

12

 Nguyễn Thị Bạch Yến

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

13

Thầy Trần Minh Luân

Cử nhân Sư Phạm Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

14

Thầy Lê Bật Thăng

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

15

 Đỗ Thị Khang Thành

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

16

Thầy Nguyễn Long

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

17

Cô Nguyễn Thị Thu Trang

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

18

Thầy Phan Hoàng

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

19

Thầy Mai Xuân Hưng

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

20

Thầy Lưu Tiến Khuynh

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

21

Thầy Nguyễn Thành Danh

Cử nhân Mỹ Thuật

Giảng viên Đào tạo  GlassEgg

22

 Nguyễn Quang Đức

Cử nhân Mỹ Thuật

Giảng viên Đào tạo GlassEgg

23

Thầy Nguyễn Anh Minh

Cử nhân CNTT

Giảng viên Polyart

24

Thầy Nguyễn Văn Thịnh

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

25

Thầy Nguyễn Phúc Thịnh

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

26

Thầy Biện Xuân Trường

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

27

Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

28

Thầy Huỳnh Lê Chung

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

29

Thầy Trần Duy Điền Sơn Trân

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

30

Cô Nguyễn Thị Bảo Khanh

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

31

Thầy Phạm Ngọc Thanh Tân

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

32

Thầy Lê Minh

Cử nhân Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

33

Thầy Lê Hoàng Vũ

Cử nhân Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

34

Thầy Trần Thanh Phong

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

35

Thầy Đinh Thành Doanh

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

36

Cô Võ Thị Khương Thảo

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

37

Cô Trần Thị Hải

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

38

Thầy Nguyễn Văn Thấy

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên ĐH Mỹ Thuật

39

Cô Lê Thị Như Anh

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

40

Cô Lê Thúy Hằng

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

41

Cô Nguyễn Thị Việt Nga

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

42

Thầy Ngô Hoàng Phương

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

43

Cô Nguyễn Thúy Oanh

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

44

Cô Vũ Thị Ngọc Lan

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

45

Cô Tống Khánh Ngọc

Thạc sĩ Mỹ thuật

Giảng viên Polyart

 

  1. Cán bộ, công nhân viên Trung tâm:

1. Cán bộ quản lý:

TS. Phạm Như Linh – Phó giám đốc Trung tâm Tin học và Ngoại Ngữ

Ths. Nguyễn Hồng Dương - Giám đốc trung tâm Mỹ Thuật Ứng Dụng

2. Bộ phận Đào Tạo:

CN. Lê Thị Hà

TC. Kiều Thị Sáu

CN. Châu Thị Bích Hồng

Ths. Hoàng Khánh Ly

5. Bộ phận bảo vệ:

      Ông. Hồ Văn Tư

      Ông. Đào Văn Bá

6. Bộ phận IT:

CN. Nguyễn Anh Minh - Trưởng bộ phận

CN. Phan Hoàng Sơn

 


 

 

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.