Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 07/09/2019 - 12:06:09
Tuần 72-73

   Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)  

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-09-2019

TK Lịch thiệp  (4)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

16-09-2019

Tk Giao diện web  (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

11-09-2019

TK giao diện website (2)

GV: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Tạp chí cho TT trung tâm

CL8, Lầu 9

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

18-09-2019

TK giao diện website (4)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

13-09-2019

TK Lịch thiệp  (5)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

20-09-2019

TK giao diện website (5)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

   Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-09-2019

TK giao diện website (3)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8,lầu 9

 

THỨ HAI

16-09-2019

TK giao diện website (6)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8,lầu 9

THỨ TƯ

11-09-2019

TK giao diện website (4)

GV: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Tạp chí cho TT trung tâm

CL8,lầu 9

Sau 17h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

18-09-2019

TK giao diện website (7)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8,lầu 9

THỨ SÁU

13-09-2019

TK giao diện website (5)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8,lầu 9

 

THỨ SÁU

20-09-2019

TK giao diện website (8)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL8,lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.