Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 1 năm 2020
Thứ Sáu, 26/04/2019 - 14:36:55
Tuần 53 - 54

Lớp GD38-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-05-2019

Nghỉ lễ

 

THỨ HAI

06-05-2019

TK hệ thống CIP (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

01-05-2019

Nghỉ lễ

 

THỨ TƯ

08-05-2019

TK hệ thống CIP (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

03-05-2019

TK hệ thống CIP (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

10-05-2019

Copywrite (1)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

CL10, Lầu 9

  

Lớp GD38-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-05-2019

Nghỉ lễ

 

THỨ HAI

06-05-2019

CIP (7)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL9, Lầu 9

THỨ TƯ

01-05-2019

Nghỉ  lễ

 

THỨ TƯ

08-05-2019

CIP (8)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL9, Lầu 9

THỨ SÁU

03-05-2019

Kỹ thuật in (3)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL9, Lầu 9

THỨ SÁU

10-05-2019

Kỹ thuật in (4)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL9, Lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.