Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Bảy, 10/11/2018 - 08:43:15
Tuần 11 - 12

Tuần 11 - 12

 Lớp GD39-A1 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-11-2018

ILLustrator CC (10)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

19-11-2018

ILLustrator CC (13)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

14-11-2018

ILLustrator CC (11)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-11-2018

Màu sắc & Bố cục P2 (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

16-11-2018

ILLustrator CC (12)

Gv: Mai Xuân Hưng

Nộp bài Màu sắc & Bố cục - Phần 1 cho TT Trung tâm

CL8, Lầu 9

Sau 10g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

 

THỨ SÁU

23-11-2018

Màu sắc & Bố cục P2 (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

   

Lớp GD39-A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-11-2018

Màu sắc & Bố Cục P1 (6)

Gv: Ths. Bùi Hải Châu

CL2, Lầu 9

 

THỨ HAI

19-11-2018

ILLustrator CC (9)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

14-11-2018

Màu sắc & Bố Cục P1 (7)

Gv: Ths. Bùi Hải Châu

Nộp bài Màu sắc & Bố cục - Phần 1 ngày 28-11-2018

CL2, Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-11-2018

ILLustrator CC (10)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

16-11-2018

ILLustrator CC (8)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

23-11-2018

ILLustrator CC (11)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

CL6, Lầu 9

   

 Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-11-2018

ILLustrator CC (7)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

19-11-2018

ILLustrator CC (10)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

14-11-2018

ILLustrator CC (8)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-11-2018

ILLustrator CC (11)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

16-11-2018

ILLustrator CC (9)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

Nộp bài Màu sắc & Bố cục - Phần 1 cho TT Trung tâm

CL3, Lầu 9

Sau 10g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

 

THỨ SÁU

23-11-2018

ILLustrator CC (12)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.