Hôm nay, Thứ Tư ngày 23 tháng 9 năm 2020
Thứ Bảy, 22/06/2019 - 14:38:29
Tuần 43-44

   Lớp GD39-A1 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-06-2019

Typography (6)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10,Lầu 9

 

THỨ HAI

01-07-2019

Nghỉ hè

 

THỨ TƯ

26-06-2019

Typography (7)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10,Lầu 9

 

THỨ TƯ

03-07-2019

Nghỉ hè

 

THỨ SÁU

28-06-2019

Nghỉ hè

 

 

THỨ SÁU

05-07-2019

Nghỉ hè

 

   Lớp GD39-A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-06-2019

Typography (6)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

01-07-2019

Nghỉ hè

 

THỨ TƯ

26-06-2019

Typography (7)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

03-07-2019

Nghỉ hè

 

THỨ SÁU

28-06-2019

Nghỉ hè

 

 

THỨ SÁU

05-07-2019

Nghỉ hè

 

 

    Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-06-2019

Typography (10)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL6,Lầu 9

 

THỨ HAI

01-07-2019

Nghỉ hè

 

THỨ TƯ

26-06-2019

Nghỉ hè

 

 

THỨ TƯ

03-07-2019

Nghỉ hè

 

THỨ SÁU

28-06-2019

Nghỉ hè

 

 

THỨ SÁU

05-07-2019

Nghỉ hè

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.