Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 1 năm 2020
Thứ Bảy, 25/05/2019 - 14:48:17
Tuần 39 - 40

Lớp GD39-A1 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-05-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

03-06-2019

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

29-05-2019

Copywrite  (1)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL10,Lầu9

THỨ TƯ

05-06-2019

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

31-05-2019

Typography (1)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10,Lầu9

THỨ SÁU

07-06-2019

Typography (2)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10,Lầu9

  

Lớp GD39-A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-05-2019

Indesign CC

Thi kết thúc môn

CL4, Lầu 9

THỨ HAI

03-06-2019

Typography (2)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10,Lầu9

THỨ TƯ

29-05-2019

Copywrite (1)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

05-06-2019

Copywrite (2)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL10,Lầu9

THỨ SÁU

31-05-2019

Typography (1)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

07-06-2019

Typography (3)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10,Lầu9

 

 

 

Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-05-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

03-06-2019

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL6,Lầu9

THỨ TƯ

29-05-2019

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL6,Lầu9

 

THỨ TƯ

05-06-2019

Ý tưởng sáng tạo (7)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL6,Lầu9

THỨ SÁU

31-05-2019

Typography (4)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL6,Lầu9

 

THỨ SÁU

07-06-2019

Typography (5)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL6,Lầu9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.