Hôm nay, Thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 07/09/2019 - 12:07:35
Tuần 54-55

    Lớp GD39-A1; A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-09-2019

TK Tạp chí (1)

GV: Mai Xuân Hưng

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

16-09-2019

TK Tạp chí (3)

GV: Mai Xuân Hưng

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

11-09-2019

Lớp nghỉ

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

18-09-2019

Tâm lý khách hàng (1)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

13-09-2019

TK Tạp chí (2)

GV: Mai Xuân Hưng

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

20-09-2019

TK Tạp chí (4)

GV: Mai Xuân Hưng

CL10, Lầu 9

   Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-09-2019

Kỹ thuật in (5)

GV:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

 

CL6,Lầu 9

 

THỨ HAI

16-09-2019

Kỹ thuật in (8)

GV:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6,Lầu 9

THỨ TƯ

11-09-2019

Kỹ thuật in (6)

GV:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài Poster cho TT trung tâm

 

CL6,Lầu 9

Sau 17h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

18-09-2019

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

13-09-2019

Kỹ thuật in (7)

GV:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

 

CL6,Lầu 9

 

THỨ SÁU

20-09-2019

Copywrite (1)

Gv: ThS. Lê thị Bích Loan

CL6,Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.