Hôm nay, Thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 21/09/2019 - 09:44:54
Tuần 56-57

   Lớp GD39-A1; A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-09-2019

TK Tạp chí (5)

GV: Mai Xuân Hưng

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

30-09-2019

TK Tạp chí (7)

GV: Mai Xuân Hưng

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

25-09-2019

TK Poster (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

02-10-2019

Tâm lý khách hàng (3)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

27-09-2019

TK Tạp chí (6)

GV: Mai Xuân Hưng

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

04-10-2019

TK Poster (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

  Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-09-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

30-09-2019

Tạp chí (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL7,Lầu 9

THỨ TƯ

25-09-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

02-10-2019

Tạp chí (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL7,Lầu 9

THỨ SÁU

27-09-2019

Copywrite (2)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL6,Lầu 9

 

THỨ SÁU

04-10-2019

Tạp chí (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10,Lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.