Hôm nay, Thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 24/08/2019 - 15:00:36
Tuần 52-53

   Lớp GD39-A1; A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-08-2019

Kỹ thuật in (4)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

02-09-2019

Nghỉ  lễ 2/9

 

THỨ TƯ

28-08-2019

Kỹ thuật in (5)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

04-09-2019

Kỹ  thuật in  (7)

Gv: ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài CIP và Typograpgy cho TT trung tâm.

CL10, Lầu 9

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ SÁU

30-08-2019

Kỹ thuật in (6)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

06-09-2019

Kỹ thuật in (8)

Gv: ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-08-2019

Thiết kế Poster (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

02-09-2019

Nghỉ  lễ 2/9

 

THỨ TƯ

28-08-2019

Kỹ thuật in (1)

GV:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

04-09-2019

Kỹ thuật in  (3)

GV:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

30-08-2019

Kỹ thuật in (2)

GV:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài CIP cho TT trung tâm

CL6, Lầu 9   Sau 17h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ SÁU

06-09-2019

Kỹ thuật in  (4)

GV: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài TK Poster cho TT trung tâm

CL6, Lầu 9

sau 17h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.