Hôm nay, Thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 10/08/2019 - 11:06:37
Tuần 50-51

   Lớp GD39-A1; A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-08-2019

Thiết kế hệ thống CIP (9)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

19-08-2019

Kỹ thuật in (1)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

14-08-2019

Typography (10)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-08-2019

Kỹ thuật in (2)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

THỨ SÁU

16-08-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

23-08-2019

Kỹ thuật in (3)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10, Lầu 9

   Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-08-2019

Thiết kế Poster (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL6,Lầu 9

 

THỨ HAI

19-08-2019

Thiết kế Poster (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL6,Lầu 9

THỨ TƯ

14-08-2019

Thiết kế Poster (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL6,Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-08-2019

Thiết kế Poster (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL6,Lầu 9

THỨ SÁU

16-08-2019

Thiết kế Poster (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL6,Lầu 9

 

THỨ SÁU

23-08-2019

Thiết kế Poster (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL6,Lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.