Hôm nay, Thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 27/07/2019 - 14:48:39
Tuần 48-49

  Lớp GD39-A1; A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-07-2019

Thiết kế hệ thống CIP  (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

05-08-2019

Typography ( 8)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

31-07-2019

Thiết kế hệ thống CIP  (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-08-2019

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

02-08-2019

Thiết kế hệ thống CIP  (8)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

09-08-2019

Typography ( 9)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-07-2019

Thiết kế hệ thống CIP  (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

05-08-2019

Thiết kế hệ thống CIP  (9)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

31-07-2019

Thiết kế hệ thống CIP  (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-08-2019

Thiết kế Poster  (1)

Gv:Nguyễn Khắc Huynh

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

02-08-2019

Thiết kế hệ thống CIP  (8)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

09-08-2019

Lớp nghỉ

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.