Hôm nay, Thứ Năm ngày 6 tháng 8 năm 2020
Thứ Sáu, 12/07/2019 - 10:58:07
Tuần 46- 47

  Lớp GD39-A1; A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-07-2019

Lớp nghỉ

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

22-07-2019

Thiết kế hệ thống CIP (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10,Lầu 9

THỨ TƯ

17-07-2019

Thiết kế hệ thống CIP (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-07-2019

Thiết kế hệ thống CIP (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10,Lầu 9

THỨ SÁU

19-07-2019

Thiết kế hệ thống CIP (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-07-2019

Thiết kế hệ thống CIP (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL10,Lầu 9

   Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-07-2019

Thiết kế hệ thống CIP (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài Typography cho TT trung tâm

CL6,Lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

22-07-2019

Thiết kế hệ thống CIP (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL6,Lầu 9

THỨ TƯ

17-07-2019

Thiết kế hệ thống CIP (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL6,Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-07-2019

Thiết kế hệ thống CIP (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL6,Lầu 9

THỨ SÁU

19-07-2019

Lớp nghỉ

Nghỉ

 

THỨ SÁU

26-07-2019

Thiết kế hệ thống CIP (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL6,Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.