Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 1 năm 2020
Thứ Bảy, 11/05/2019 - 14:56:35
Tuần 37 - 38

Lớp GD39-A1 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-05-2019

Indesign CC (8)

Gv: ThS.Nguyễn Ngọc Vinh

CL8, Lầu 9

THỨ HAI

20-05-2019

Indesign CC (10)

Gv: ThS.Nguyễn Ngọc Vinh

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

15-05-2019

Indesign CC (9)

Gv: ThS.Nguyễn Ngọc Vinh

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

22-05-2019

Indesign CC (11)

Gv: ThS.Nguyễn Ngọc Vinh

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

17-05-2019

Ý tưởng sáng tạo (7)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

24-05-2019

Indesign CC

Thi kết thúc môn

CL8, Lầu 9

  

Lớp GD39-A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-05-2019

Indesign CC (8)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu 9

THỨ HAI

20-05-2019

Indesign CC (10)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

15-05-2019

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

22-05-2019

Ý tưởng sáng tạo (7)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

17-05-2019

Indesign CC (9)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

24-05-2019

Indesign CC (11)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

 

 

Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-05-2019

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL7,Lầu 9

 

THỨ HAI

20-05-2019

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL6,Lầu 9

THỨ TƯ

15-05-2019

Nghỉ

Nghỉ

 

THỨ TƯ

22-05-2019

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL6,Lầu 9

THỨ SÁU

17-05-2019

Typography (2)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL7,Lầu 9

 

THỨ SÁU

24-05-2019

Typography (3)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL6,Lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.