Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020
Thứ Sáu, 26/04/2019 - 14:37:38
Tuần 35 - 36

Lớp GD39-A1 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-05-2019

Nghỉ lễ

 

THỨ HAI

06-05-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

01-05-2019

Nghỉ lễ

 

THỨ TƯ

08-05-2019

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

03-05-2019

Indesign CC (7)

Gv: ThS.Nguyễn Ngọc Vinh

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

10-05-2019

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL3, Lầu 9

  

Lớp GD39-A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-05-2019

Nghỉ lễ

 

THỨ HAI

06-05-2019

Indesign CC (7)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

01-05-2019

Nghỉ lễ

 

THỨ TƯ

08-05-2019

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

03-05-2019

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: ThS. Vũ Thủy Vân.

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

10-05-2019

Indesign CC (8)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu 9

 

 

 

Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-05-2019

Nghỉ lễ

 

THỨ HAI

06-05-2019

IndesignCC 

Thi kết thúc môn

CL10,Lầu 9

THỨ TƯ

01-05-2019

Nghỉ lễ

 

THỨ TƯ

08-05-2019

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

03-05-2019

IndesignCC (11)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL10,Lầu 9

THỨ SÁU

10-05-2019

Typography (1)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL7,Lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.