Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 1 năm 2020
Thứ Bảy, 08/06/2019 - 12:02:47
Tuần 41 - 42

Lớp GD39-A1 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-06-2019

Copywrite (2)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL10, Lầu9

 

THỨ HAI

17-06-2019

Typography (4)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10,Lầu9

THỨ TƯ

12-06-2019

Copywrite (3)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL10, Lầu9

 

THỨ TƯ

19-06-2019

Copywrite (4)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10,Lầu9

THỨ SÁU

14-06-2019

Typography (3)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu9

 

THỨ SÁU

21-06-2019

Typography (5)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu9

  

Lớp GD39-A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-06-2019

Copywrite (2)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

17-06-2019

Typography (4)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10,Lầu9

THỨ TƯ

12-06-2019

Copywrite (3)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL10, Lầu 9

 

THỨ TƯ

19-06-2019

Copywrite (4)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10,Lầu9

THỨ SÁU

14-06-2019

Typography (3)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu 9

 

THỨ SÁU

21-06-2019

Typography (5)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu9

 

 

 

Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-06-2019

Ý tưởng sáng tạo (7)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL9, Lầu 9

 

THỨ HAI

17-06-2019

Typography (8)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài Ý tưởng ST cho TT trung tâm

CL6,Lầu9

Sau 19g00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

12-06-2019

Typography (6)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

19-06-2019

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

14-06-2019

Typography (7)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

21-06-2019

Typography (10)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL6, Lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.