Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Tư, 26/02/2014 - 13:58:47
Tuần 9,10,11 & 12
Lưu ý: Thời gian chấm bài tốt nghiệp ở tuần thứ 13.

TT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 9

TUẦN 10

TUẦN 11

TUẦN 12

1

GV  Khấu Thị Ngọc Trân

Thứ Bảy

08/03/2014

CL 5

Thứ Bảy

15/03/2014

CL 5

Thứ Bảy

22/03/2014

CL 5

Thứ Bảy

29/03/2014

CL 5

2

GV Đỗ Văn Dũng

Thứ Ba

04/03/2014

CL 9

Thứ Năm

13/03/2014

CL 9

Thứ Ba

18/03/2014

CL 9

Thứ Năm

27/03/2014

CL 9

3

GV Trần Thanh Hùng

Thứ Bảy

08/03/2014

CL 9

Thứ Bảy

15/03/2014

CL 9

Thứ Bảy

22/03/2014

CL 9

Thứ Bảy

29/03/2014

CL 9

 
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.