Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 27/12/2013 - 11:38:13
HDTNK21 (4,5,6,7&8)
Lưu ý: Thời gian duyệt bài tốt nghiệp lần 2 ở tuần thứ 9.

TT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 4

TUẦN 5

TUẦN 6

Nghỉ Tết

TUẦN 7

TUẦN 8

1

GV  Khấu Thị Ngọc Trân

Thứ Bảy

04/01/2014

CL 5

Thứ Bảy

11/01/2014

CL 5

Thứ Năm

16/01/2014

CL 5

Thứ Ba

11/02/2014

CL 5

Thứ Bảy

15/02/2014

CL 5

Thứ Bảy

22/02/2014

CL5

2

GV Đỗ Văn Dũng

Thứ Ba

31/12/2013

CL 9

Thứ Ba

07/01/2014

CL 9

Thứ Bảy

18/01/2014

CL 9

Thứ Ba

11/02/2014

CL 9

Thứ Năm

13/02/2014

CL 9

Thứ Ba

18/02/2014

CL 9

3

GV Trần Thanh Hùng

Thứ Bảy

04/01/2014

CL 9

Thứ Bảy

11/01/2014

CL 9

Thứ Sáu

17/01/2014

CL 11

Thứ Năm

13/02/2014

CL 9

Thứ Bảy

15/02/2014

CL 9

Thứ Bảy

22/02/2014

CL9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.