Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 22/11/2013 - 14:00:50
Tuần 77 & 78

Lớp GD21-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-11-2013

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

02-12-2013

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

27-11-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp (4)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL9

 

THỨ TƯ

04-12-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp (5)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL9

THỨ SÁU

29-11-2013

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

06-12-2013

Lớp nghỉ

 

 

Lớp GD21-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-11-2013

Thiết kế giao diện Website (13)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL12

 

THỨ HAI

02-12-2013

Thực hiện đồ án TN

 

THỨ TƯ

27-11-2013

Thiết kế giao diện Website (14)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL12

 

THỨ TƯ

04-12-2013

Thực hiện đồ án TN

Nộp bài thiết kế Website cho thường trực Trung Tâm

THỨ SÁU

29-11-2013

Thiết kế giao diện Website (15)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL12

 

THỨ SÁU

06-12-2013

Thực hiện đồ án TN

 

 

Lớp GD21-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

26-11-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp(5)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL12

 

THỨ BA

03-12-2013

Thực hiện đồ án TN

 Nộp bài TK lịch thiệpPortfolio cho thường trực trung tâm

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ NĂM

28-11-2013

Thực hiện đồ án TN

 

 

THỨ NĂM

05-12-2013

Thực hiện đồ án TN

 

THỨ BẢY

30-11-2013

Thực hiện đồ án TN

 

 

THỨ BẢY

07-12-2013

Thực hiện đồ án TN

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.