Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Bảy, 14/09/2013 - 09:33:36
Tuần 67 & 68

Lớp GD21-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-09-2013

Thiết kế Brochue  (1)

Gv: Nguyễn Long

CL12

 

THỨ HAI

23-09-2013

Thiết kế Brochue  (2)

Gv: Nguyễn Long

CL12

THỨ TƯ

18-09-2013

Portfolio  (2)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL12

 

THỨ TƯ

25-09-2013

Portfolio  (3)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL12

THỨ SÁU

20-09-2013

Thiết kế giao diện Website  (1)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

 Nộp bài Copywrite cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

27-09-2013

Thiết kế giao diện Website  (2)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

Lớp GD21-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-09-2013

Thiết kế Bao Bì (1)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL13

 

THỨ HAI

23-09-2013

Thiết kế Bao Bì (3)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL13

THỨ TƯ

18-09-2013

Thiết kế Lịch - Thiệp (4)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL13

 

THỨ TƯ

25-09-2013

Thiết kế Lịch - Thiệp (5)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL13

THỨ SÁU

20-09-2013

Thiết kế Bao Bì (2)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

 Nộp Bài Tk Tạp Chí Cho Thường Trực Trung Tâm

CL13

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ SÁU

27-09-2013

Thiết kế Bao Bì (4)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL13

 

Lớp GD21-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

17-09-2013

Thiết kế giao diện Website (2)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ BA

24-09-2013

Thiết kế giao diện Website (3)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ NĂM

19-09-2013

Lớp nghỉ

 

THỨ NĂM

26-09-2013

Copywrite (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL12

THỨ BẢY

21-09-2013

Thiết kế Tạp chí (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

 

THỨ BẢY

28-09-2013

Thiết kế giao diện Website (4)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

 Nộp bài tk Tạp chí cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.