Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 25/10/2013 - 15:01:00
Tuần 73 & 74

Lớp GD21-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-10-2013

Thiết kế Brochue (5)

Gv: Nguyễn Long

CL12

 

THỨ Ba

05-11-2013

Lớp nghỉ

 

THỨ NĂM

31-10-2013

Thiết kế giao diện Website  (12)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

 Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ TƯ

06-11-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp (1)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL12

THỨ SÁU

01-11-2013

Lớp nghỉ

 

 

THỨ Năm

07-11-2013

Thiết kế Brochue (6)

Gv: Nguyễn Long

 CL11

 

Lớp GD21-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-10-2013

Thiết kế giao diện Website (4)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL12

 

THỨ HAI

04-11-2013

Lớp nghỉ

 Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ Tư

30-10-2013

Thiết kế giao diện Website (5)

Gv: NGUYỄN ĐỨC SƠN

CL12

 

THỨ TƯ

06-11-2013

Thiết kế giao diện Website (7)

Gv: NGUYỄN ĐỨC SƠN

CL12

THỨ SÁU

01-11-2013

Thiết kế giao diện Website (6)

Gv: NGUYỄN ĐỨC SƠN

CL12

 

THỨ SÁU

08-11-2013

Thiết kế giao diện Website (8)

Gv: NGUYỄN ĐỨC SƠN

CL12

 

Lớp GD21-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

29-10-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp(1)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL12

 

THỨ BA

05-11-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp(2)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL12

THỨ NĂM

31-10-2013

Thiết kế Portfolio (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL12

 

THỨ NĂM

07-11-2013

Thiết kế Portfolio (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL12

THỨ BẢY

02-11-2013

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BẢY

09-11-2013

Lớp nghỉ

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.