Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 08/11/2013 - 08:44:32
Tuần 75 & 76

Lớp GD21-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-11-2013

Thiết kế Brochue (7)

Gv: Nguyễn Long

CL12

 

THỨ HAI

18-11-2013

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

13-11-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp (2)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL12

 

THỨ TƯ

20-11-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp (3)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

 Nộp bài TK Brochue cho thường trực trung tâm

CL9

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ SÁU

15-11-2013

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

22-11-2013

Lớp nghỉ

 

 

Lớp GD21-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-11-2013

Thiết kế giao diện Website (9)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL12

 

THỨ HAI

18-11-2013

Thiết kế giao diện Website (10)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL12

THỨ NĂM

13-11-2013

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

20-11-2013

Thiết kế giao diện Website (11)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL12

THỨ SÁU

15-11-2013

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

22-11-2013

Thiết kế giao diện Website (12)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL12

 

Lớp GD21-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

12-11-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp(3)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL12

 

THỨ BA

19-11-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp(4)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL12

THỨ NĂM

14-11-2013

Thiết kế Portfolio (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL12

 

THỨ NĂM

21-11-2013

Thiết kế Portfolio (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL12

THỨ BẢY

16-11-2013

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BẢY

23-11-2013

Lớp nghỉ

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.