Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 02/08/2013 - 13:57:42
Tuần 61 & 62

Lớp GD21-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-08-2013

Thiết kế Tạp Chí (1)

Gv: Nguyễn Long

CL13

 

THỨ HAI

12-08-2013

Thiết kế Tạp Chí (2)

Gv: Nguyễn Long

CL13

THỨ TƯ

07-08-2013

Thiết kế Poster (6)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

 Nộp bài TK bao bì cho thường trực trung tâm

CL13

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ TƯ

14-08-2013

Thiết kế Tạp Chí (3)

Gv: Nguyễn Long

CL13

THỨ SÁU

09-08-2013

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

16-08-2013

Thiết kế Poster (7)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL13

 

Lớp GD21-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-08-2013

Thiết kế Layout (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

THỨ HAI

12-08-2013

Thiết kế Layout (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

THỨ TƯ

07-08-2013

Kỹ thuật In (6)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL13

 

THỨ TƯ

14-08-2013

Kỹ thuật In (8)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL13

THỨ SÁU

09-08-2013

Kỹ thuật In (7)

Gv: Trần Mai Khánh Linh

CL13

 

THỨ SÁU

16-08-2013

Lớp nghỉ

 

Lớp GD21-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

06-08-2013

Thiết kế Bao Bì (4)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

 Nộp Bài TK Poster Cho Thường Trực Trung Tâm

CL12

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ BA

13-08-2013

Thiết kế Bao Bì (6)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL12

THỨ NĂM

08-08-2013

Thiết kế Brochue (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

 

THỨ NĂM

15-08-2013

Thiết kế Brochue (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

THỨ BẢY

10-08-2013

Thiết kế Bao Bì (5)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL12

 

THỨ BẢY

17-08-2013

Thiết kế Bao Bì (7)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL12

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.