Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 16/08/2013 - 09:55:53
Tuần 63 & 64

Lớp GD21-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-08-2013

Thiết kế Tạp chí (4)

Gv: Nguyễn Long

CL13

 

THỨ HAI

26-08-2013

Thiết kế Tạp chí (6)

Gv: Nguyễn Long

CL13

THỨ TƯ

21-08-2013

Thiết kế Tạp chí (5)

Gv: Nguyễn Long

 Nộp Bài Tk Poster Cho Thường Trực Trung Tâm

CL13

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ TƯ

28-08-2013

Cúp điện

THỨ SÁU

23-08-2013

Copywrite  (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL13

 

THỨ SÁU

30-08-2013

Copywrite  (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL13

 

Lớp GD21-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-08-2013

Thiết kế Tạp Chí (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

 Nộp bài TK Layout cho thường trực trung tâm

CL13

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

26-08-2013

Thiết kế Tạp Chí (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

THỨ TƯ

21-08-2013

Thiết kế Lịch - Thiệp (1)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL13

 

THỨ TƯ

28-08-2013

Thiết kế Lịch - Thiệp (2)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL13

THỨ SÁU

23-08-2013

Thiết kế Tạp Chí (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

THỨ SÁU

30-08-2013

Thiết kế Tạp Chí (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

Lớp GD21-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

20-08-2013

Thiết kế Bao Bì (8)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL12

 

THỨ BA

27-08-2013

Thiết kế Tạp chí (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

 Nộp bài tk bao bì cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ NĂM

22-08-2013

Thiết kế Brochue (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

 

THỨ NĂM

29-08-2013

Thiết kế Brochue (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

THỨ BẢY

24-08-2013

Thiết kế Tạp chí (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

 

THỨ BẢY

31-08-2013

Thiết kế Tạp chí (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.