Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Sáu, 11/10/2013 - 14:35:54
Tuần 71 & 72

Lớp GD21-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-10-2013

Thiết kế Brochue (4)

Gv: Nguyễn Long

CL12

 

THỨ HAI

21-10-2013

Thiết kế giao diện Website  (9)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ BA

15-10-2013

Thiết kế giao diện Website  (7)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

 Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

23-10-2013

Thiết kế giao diện Website  (10)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ SÁU

18-10-2013

Thiết kế giao diện Website  (8)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ SÁU

25-10-2013

Thiết kế giao diện Website  (11)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

Lớp GD21-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-10-2013

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

21-10-2013

Thiết kế giao diện Website (2)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL13

THỨ TƯ

16-10-2013

Thiết kế giao diện Website (1)

GV: nguyễn Đức Sơn

CL13

 

THỨ TƯ

23-10-2013

Portfolio (4)

Gv: Khấu Ngọc Trân

CL13

THỨ SÁU

18-10-2013

Portfolio (3)

GV: Khấu Ngọc Trân

 Nộp bài Tk bao bì cho thường trực trung tâm

CL13

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

25-10-2013

Thiết kế giao diện Website (3)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL13

 

Lớp GD21-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

15-10-2013

Thiết kế giao diện Website (10)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ BA

22-10-2013

Thiết kế giao diện Website (13)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ NĂM

17-10-2013

Thiết kế giao diện Website (11)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ NĂM

24-10-2013

Thiết kế giao diện Website (14)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ BẢY

19-10-2013

Thiết kế giao diện Website (12)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ BẢY

26-10-2013

Lớp nghỉ

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.