Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Sáu, 06/12/2013 - 10:34:27
Tuần 79 & 80

Lớp GD21-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-12-2013

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ HAI

16-12-2013

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ TƯ

11-12-2013

Nộp bài TK Lịch - Thiệp cho thường trực Trung Tâm

 

 

THỨ TƯ

18-12-2013

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ SÁU

13-12-2013

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ SÁU

20-12-2013

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

Lớp GD21-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-12-2013

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ HAI

16-12-2013

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ TƯ

11-12-2013

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ TƯ

18-12-2013

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ SÁU

13-12-2013

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ SÁU

20-12-2013

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

Lớp GD21-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

10-12-2013

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ BA

17-12-2013

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ NĂM

12-12-2013

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ NĂM

19-12-2013

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ BẢY

14-12-2013

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ BẢY

21-12-2013

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.