Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Sáu, 30/08/2013 - 11:03:10
Tuần 65 & 66

Lớp GD21-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-09-2013

Nghỉ lễ

 

 

THỨ HAI

09-09-2013

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

04-09-2013

Thiết kế Tạp chí (7)

Gv: Nguyễn Long

CL13

 

THỨ TƯ

11-09-2013

Portfolio (1)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

 Nộp bài Tk tạp chí cho thường trực trung tâm

CL13

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

06-09-2013

Copywrite  (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL13

 

THỨ SÁU

13-09-2013

Copywrite  (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL13

 

Lớp GD21-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-09-2013

Nghỉ lễ

 

 

THỨ HAI

09-09-2013

Thiết kế Tạp Chí (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

THỨ TƯ

04-09-2013

Thiết kế Lịch - Thiệp (3)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL13

 

THỨ TƯ

11-09-2013

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

06-09-2013

Thiết kế Tạp Chí (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

THỨ SÁU

13-09-2013

Thiết kế Tạp Chí (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL13

 

Lớp GD21-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

03-09-2013

Thiết kế Tạp chí (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

 

THỨ BA

10-09-2013

Thiết kế giao diện Web (1)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

       CL12

THỨ NĂM

05-09-2013

Copywrite (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

 Nộp bài TK Brochue cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ NĂM

12-09-2013

Copywrite (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL12

THỨ BẢY

07-09-2013

Thiết kế Tạp chí (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

 

THỨ BẢY

14-09-2013

Thiết kế Tạp chí (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL12

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.