Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Sáu, 27/09/2013 - 13:49:41
Tuần 69 & 70

Lớp GD21-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-09-2013

Thiết kế Brochue (3)

Gv: Nguyễn Long

CL12

 

THỨ HAI

07-10-2013

Thiết kế giao diện Website  (5)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ TƯ

02-10-2013

Thiết kế giao diện Website  (3)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ TƯ

09-10-2013

Thiết kế Portfolio  (4)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL12

THỨ SÁU

04-10-2013

Thiết kế giao diện Website  (4)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ SÁU

11-10-2013

Thiết kế giao diện Website  (6)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

Lớp GD21-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-09-2013

Thiết kế Bao Bì (5)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL13

 

THỨ HAI

07-10-2013

Thiết kế Bao Bì (7)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL13

THỨ TƯ

02-10-2013

Portfolio (1)

Gv: Khấu Ngọc Trân

 Nộp bài tk lịch – thiệp cho thường trực trung tâm

CL13

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

09-10-2013

Portfolio (2)

Gv: Khấu Ngọc Trân

CL13

THỨ SÁU

04-10-2013

Thiết kế Bao Bì (6)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL13

 

THỨ SÁU

11-10-2013

Thiết kế Bao Bì (8)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL13

 

Lớp GD21-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

01-10-2013

Thiết kế giao diện Website (5)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ BA

08-10-2013

Thiết kế giao diện Website (7)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

THỨ NĂM

03-10-2013

Copywrite (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL12

 

THỨ NĂM

10-10-2013

Thiết kế giao diện Website (8)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

 Nộp bài Copywrite cho thường trực trung tâm

CL12

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ BẢY

05-10-2013

Thiết kế giao diện Website (6)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

THỨ BẢY

12-10-2013

Thiết kế giao diện Website (9)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL12

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.