Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 07/09/2019 - 12:05:02
Tuần 88-89

   Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 88]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 89]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-09-2019

Portfolio  (3)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

Nộp bài TK Lịch thiệp cho TT trung tâm

CL6, Lầu 9

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

16-09-2019

Thực hiện Đồ án tốt nghiệp

 

THỨ TƯ

11-09-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

18-09-2019

THỨ SÁU

13-09-2019

Portfolio  (4)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

 CL 6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

20-09-2019

   Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 88]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 89]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-09-2019

Thực hiện Đồ án tốt nghiệp.

 

 

THỨ HAI

16-09-2019

Thực hiện Đồ án tốt nghiệp.

 

THỨ TƯ

11-09-2019

 

THỨ TƯ

18-09-2019

THỨ SÁU

13-09-2019

 

THỨ SÁU

20-09-2019

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.