Hôm nay, Thứ Hai ngày 21 tháng 10 năm 2019
Thứ Bảy, 30/03/2019 - 13:27:01
Tuần 67 - 68

Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-04-2019

Tạp chí (3)

GV: ThS. Trần Thanh Hùng

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

08-04-2019


Lớp nghỉ

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

03-04-2019

Tạp chí (4)

GV: ThS. Trần Thanh Hùng

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

10-04-2019

Tạp chí (5)

GV: ThS.Trần Thanh Hùng

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

05-04-2019

Lớp nghỉ

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

12-04-2019

Copywrite (1) 

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-04-2019

Indesign CC (9)

Gv: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

08-04-2019

Indesign CC (12)

Gv: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

03-04-2019

Indesign CC (10)

Gv: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

10-04-2019

Indesign CC

Thi kết thúc môn

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

05-04-2019

Indesign CC (11)

Gv: ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

12-04-2019

Tạp chí (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.