Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024
Thứ Sáu, 26/04/2019 - 14:35:03
Tuần 71 - 72

Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-05-2019

Nghỉ lễ

 

 

THỨ HAI

06-05-2019

TK Bao bì (2)

GV:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8,Lầu 9

THỨ TƯ

01-05-2019

Nghỉ lễ

CL8,Lầu 9

 

THỨ TƯ

08-05-2019

TK Bao bì (3)

GV:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8,Lầu 9

THỨ SÁU

03-05-2019

Copywrite (4)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

Nộp bài tạp chí cho TT trung tâm

CL8,Lầu 9

Sau 11g bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ SÁU

10-05-2019

TK Bao bì (4)

GV:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài Copywrite cho TT trung tâm.

CL8,Lầu 9

Sau 11g bài học viên nộp xem như trễ hạn

Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-05-2019

Nghỉ lễ

 

 

THỨ HAI

06-05-2019

Tạp chí (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

01-05-2019

Nghỉ lễ

 

 

THỨ TƯ

08-05-2019

Bao bì (1)

Gv:ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

03-05-2019

Tạp chí (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

10-05-2019

 Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.