Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024
Thứ Sáu, 12/07/2019 - 11:04:39
Tuần 82 -83

   Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 83]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-07-2019

Tk Giao diện website (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Brochure, Catalogue cho TT trung tâm

CL6, Lầu 9

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

22-07-2019

Tk Giao diện website (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

17-07-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

24-07-2019

Tk Giao diện website (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

19-07-2019

Tk Giao diện website (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-07-2019

Tk Giao diện website (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL6, Lầu 9

Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 83]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-07-2019

TK giao diện website (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL7, Lầu 9

 

THỨ HAI

22-07-2019

TK giao diện website (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL7, Lầu 9

THỨ TƯ

17-07-2019

TK giao diện website (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL7, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-07-2019

TK giao diện website (12)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL7, Lầu 9

THỨ SÁU

19-07-2019

TK giao diện website (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL7, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-07-2019

TK giao diện website (13)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL7,  Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.