Hôm nay, Thứ Sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020
Thứ Bảy, 10/08/2019 - 11:10:15
Tuần 86-87

   Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 86]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 87]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-08-2019

Thiết kế lịch thiệp (1)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

19-08-2019

Thiết kế lịch thiệp (2)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

14-08-2019

Tk Giao diện website (13)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-08-2019

Thiết kế lịch thiệp (3)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

16-08-2019

TK giao diện website  (14)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

23-08-2019

Tk Giao diện website (15)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL6, Lầu 9

   Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 86]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 87]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-08-2019

Thiết kế lịch thiệp (3)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu9

 

THỨ HAI

19-08-2019

Thiết kế lịch thiệp (5)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL9, Lầu 9

THỨ TƯ

14-08-2019

Thiết kế lịch thiệp (4)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, Lầu9

 

THỨ TƯ

21-08-2019

Portfolio (1)

Gv:ThS. Lê Thị Bích Loan

CL7, Lầu 9

THỨ SÁU

16-08-2019

TK giao diện website (15)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL10, Lầu9

 

THỨ SÁU

23-08-2019

Lớp nghỉ

 
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.