Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 13/09/2019 - 10:27:36
HDTN tuần 5-6-7 & 8

TT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 5

TUẦN 6

TUẦN 7

Duyệt TN

Lần 2

1

Lê Thị Bích Loan

Thứ Ba

17/09/2019

CL 6

GD37B nộp bài PortfolioTK Web

Thứ Năm

19/09/2019

CL 6

GD37A nộp bài PortfolioTK Web

Thứ Ba

24/09/2019

CL 6

Thứ Năm

26/09/2019

CL 6

Thứ Ba

01/10/2019

CL 6

Thứ Năm

03/10/2019

CL 6

Thứ Ba

08/10/2019

CL8, Lầu 9

2

Nguyễn Khắc Huynh

Thứ Ba

17/09/2019

CL 8

GD37B nộp bài PortfolioTK Web

Thứ Năm

19/09/2019

CL 8

GD37A nộp bài PortfolioTK Web

Thứ Ba

24/09/2019

CL 8

Thứ Năm

26/09/2019

CL 8

Thứ Ba

01/10/2019

CL 8

Thứ Năm

03/10/2019

CL8

Thứ Năm

10/10/2019

CL8, Lầu 9

3

 Đỗ Văn Dũng

Thứ Ba

17/09/2019

CL 10

GD37B nộp bài PortfolioTK Web

Thứ Năm

19/09/2019

CL 10

GD37A nộp bài PortfolioTK Web

Thứ Ba

24/09/2019

CL 10

Thứ Năm

26/09/2019

CL 10

Thứ Ba

01/10/2019

CL 10

Thứ Năm

03/10/2019

CL10

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.