Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 1 năm 2020
Thứ Sáu, 12/04/2019 - 12:01:55
Tuần 69 - 70

Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-04-2019

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

THỨ HAI

22-04-2019

Tạp chí (7)

GV: ThS. Trần Thanh Hùng

CL8,Lầu 9

THỨ TƯ

17-04-2019

Tạp chí (6)

GV: ThS. Trần Thanh Hùng

CL8,Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-04-2019

TK Bao bì (1)

GV:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8,Lầu 9

THỨ SÁU

19-04-2019

Copywrite (2)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

CL8,Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-04-2019

Copywrite (3)

Gv: ThS.Lê Thị Bích Loan

CL8,Lầu 9

Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-04-2019

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

THỨ HAI

22-04-2019

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

17-04-2019

Tạp chí (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-04-2019

Tạp chí (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

19-04-2019

Tạp chí (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-04-2019

Tạp chí (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.