Hôm nay, Thứ Sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020
Thứ Bảy, 08/06/2019 - 11:48:00
Tuần 77 - 78

Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-06-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

17-06-2019

Tk Giao diện website (1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL6,Lầu 9

THỨ TƯ

12-06-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

19-06-2019

Tk Giao diện website (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL6,Lầu 9

THỨ SÁU

14-06-2019

Tk Brochure,catalogue (6)

Gv:ThS. Trần Thanh Hùng

CL6,Lầu 9

 

THỨ SÁU

21-06-2019

Tk Brochure,catalogue (7)

Gv:ThS. Trần Thanh Hùng

CL6,Lầu 9

Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-06-2019

TK giao diện website (1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

17-06-2019

TK giao diện website (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

12-06-2019

Copywrite (4)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

19-06-2019

TK giao diện website (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

14-06-2019

Tk Giao diện website  (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

21-06-2019

TK giao diện website (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Copywrite cho

TT trung tâm

CL8, Lầu 9

Sau 19g00 bài họcviênnộpxem nhưtrễhạn.

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.