Hôm nay, Thứ Sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020
Thứ Bảy, 25/05/2019 - 14:45:50
Tuần 75 - 76

Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-05-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

03-06-2019

Tk Brochure,catalogue (4)

Gv:ThS. Trần Thanh Hùng

CL7,Lầu9

THỨ TƯ

29-05-2019

Tk Brochure,catalogue (2)

Gv:ThS. Trần Thanh Hùng

CL7,Lầu9

 

THỨ TƯ

05-06-2019

Tk Brochure,catalogue (5)

Gv:ThS. Trần Thanh Hùng

CL7,Lầu9

THỨ SÁU

31-05-2019

Tk Brochure,catalogue (3)

Gv:ThS. Trần Thanh Hùng

CL7,Lầu9

 

THỨ SÁU

07-06-2019

Tk Brochure,catalogue (6)

Gv:ThS. Trần Thanh Hùng

CL7,Lầu9

Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-05-2019

Bao bì (6)

Gv: ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8,Lầu 9

 

THỨ HAI

03-06-2019

Bao bì (8)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8,Lầu9

THỨ TƯ

29-05-2019

Bao bì (7)

Gv: ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8,Lầu 9

 

THỨ TƯ

05-06-2019

Bao bì (9)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8,Lầu9

THỨ SÁU

31-05-2019

Copywrite (2)

Gv:Ths.Lê Thị Bích Loan

CL8,Lầu 9

 

THỨ SÁU

07-06-2019

Copywrite (3)

Gv:Ths.Lê Thị Bích Loan

CL8,Lầu9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.