Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024
Thứ Bảy, 11/05/2019 - 14:54:41
Tuần 73 - 74

Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-05-2019

TK Bao bì (5)

GV:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL7,Lầu 9

 

THỨ HAI

20-05-2019

TK Bao bì (8)

GV:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL7,Lầu 9

THỨ TƯ

15-05-2019

TK Bao bì (6)

GV:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL7,Lầu 9

 

THỨ TƯ

22-05-2019

TK Bao bì (9)

GV:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL7,Lầu 9

THỨ SÁU

17-05-2019

TK Bao bì (7)

GV:ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL7,Lầu 9

 

THỨ SÁU

24-05-2019

Tk Brochure,catalogue (1)

Gv:ThS. Trần Thanh Hùng

CL7,Lầu 9

Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-05-2019

Bao bì (2)

Gv: ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

20-05-2019

Bao bì (4)

Gv: ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

15-05-2019

Bao bì (3)

Gv: ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài tạp chí cho TT trung tâm

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

22-05-2019

Bao bì (5)

Gv: ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

17-05-2019

Copywrite (1)

Gv: Gv:Ths. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

24-05-2019

Copywrite (3)

Gv: Gv:Ths. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.