Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024
Thứ Bảy, 27/07/2019 - 14:56:44
Tuần 84-85

   Lớp GD37-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 84]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 85]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-07-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

05-08-2019

Tk Giao diện website (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL6,Lầu 9

THỨ TƯ

31-07-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

07-08-2019

Thiết kế giao diện web (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL6,Lầu 9

THỨ SÁU

02-08-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

09-08-2019

Thiết kế giao diện web  (12)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL6,Lầu 9

   Lớp GD37-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 84]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 85]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-07-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

05-08-2019

TK giao diện website (14)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL7, Lầu 9

THỨ TƯ

31-07-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

07-08-2019

Thiết kế lịch thiệp (1)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL7, Lầu 9

THỨ SÁU

02-08-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

09-08-2019

Thiết kế lịch thiệp (2)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL7,  Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.